Salah satu ciri kiamat kubra adalah terbitnya matahari dari barat [sini] [sini juga]

Kata guru agama Saya sewaktu Saya masih SMA,Matahari sudah terbit dari barat! Tapi kita tinjau dulu apa sih yang dimaksud matahari di sini? Begini analoginya.. Menurutnya matahari adalah identik dengan cahaya. Cahaya digunakan untuk menerangi kehidupan manusia. Beliau menafsirkan cahaya ini sebagai “ilmu pengetahuan” yang berguna.. Hmm, iya juga kan?? Jaman dahulu, kebudayaan islam dikenal sebagai kebudayaan yang berkembang pesat di berbagai bidang. Ingat Ibnu Sina [Avicenna] ?

Tapi sekarang ? Umat Muslim seakan-akan tidak menghasilkan inovasi. Inovasi telah diusung oleh bangsa “barat”, sehingga pelita berkembang pesat di kebudayaan barat. Terbit deh matahari dari barat. Mungkinkah kiamat memang zaman ini? Tapi yang jelas, seperti kata deddy mizwar, “iye lah, jelas kiamat makin deket, ga’ mungkin makin jauh”.

Pembaca setuju dengan pendapat di atas?

Iklan